Syarat Penyewaan Premis PLPP

1. Bayaran hanya merangkumi perkhidmatan penginapan/ penyewaan (tidak termasuk makan minum)

2. Tempahan dan bayaran mestilah dibuat atas nama Pengarah PLPP Bangi selewat-lewatnya dalam tempoh 3 hari bekerja

3. Kebersihan dan kekemasan semasa penyewaan adalah tanggungjawab penyewa

4. Pihak Pengurusan PLPP untuk menuntut ganti rugi setiap kerosakan/ kehilangan dalam tempoh sewaan

5. Semua tetamu / pelawat dibenarkan untuk keluar/ masuk melalui Pintu Utama (Pos 1)

6. Penyewa tidak boleh menyalahgunakan premis yang disewa selain dari tujuan yang telah dibenarkan

7. Penyewa tidak dibenarkan menceroboh ke premis lain

8. Transaksi bayaran diterima dalam bentu Tunai dan Pesanan Tempatan (Kerajaan)

9. Membawa masuk minuman keras, makanan tidak halal dan binatang peliharaan ke dalam premis disewa adalah tidak dibenarkan

10. PLPP Bangi adalah KAWASAN LARANGAN MEROKOK

11. Pihak Pengurusan berhak untuk meminda mana-mana syarat penyewaan tanpa sebarang notis.

Hak Cipta terpelihara plppbangi@2015 Syarat Umum.
Joomla Templates by Wordpress themes free