Selain mendalami ilmu kemahiran di PLPP, pelajar juga akan diberi perkhidmatan sepanjang dalam tempoh pembelajaran. Ini selari dengan objektif penubuhan PLPP yang memberi kemudahan dan perkhidmatan yang komprehensif kepada OKU untuk mendapatkan pemulihan perubatan dan vokasional.

Hak Cipta terpelihara plppbangi@2015 Perkhidmatan.
Joomla Templates by Wordpress themes free